วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวมพลังแผ่นดินปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยยาเสพติด 21 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. คณะจาก ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอขุนหาญ (ศพส.อ.ขุนหาญ) ได้เข้ามาดำเนินการในโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยวิธีการตรวจปัสสาวะนักเรียนในระดับ ชั้น ป.5 ถึง ชั้น ม.3 ทุกคน ผลปรากฎว่า ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ดังภาพกิจกรรม ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น