วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวมพลังแผ่นดินปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยยาเสพติด 21 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. คณะจาก ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอขุนหาญ (ศพส.อ.ขุนหาญ) ได้เข้ามาดำเนินการในโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยวิธีการตรวจปัสสาวะนักเรียนในระดับ ชั้น ป.5 ถึง ชั้น ม.3 ทุกคน ผลปรากฎว่า ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ดังภาพกิจกรรม ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น