วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าค่ายทักษะชีวิต ฯ 29-31 ก.ค. 59

        โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต “คุณธรรมนำทางชีวิต ทักษะชีวิตพิชิตปัญหาด้วยปัญญาของเด็กและเยาวชน" ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 (3 วัน 2 คืน)  ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 10 โรงเรียน และจำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน วิทยากร นำโดย ร้อยตำรวจเอกอาทิตย์  สายลัดดา รอง สว.ป. สภ.เมืองอำนาจเจริญ และคณะ มาให้ความรู้ ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มีทัศนคติในการทำความดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ดังภาพบรรยากาศ .....

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่  กล้องครูประสิทธิ์    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น