วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศิษย์เก่า ทำผ้าป่าเข้าโรงเรียน 20 พ.ย. 60

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายบุญเรือง ทองอินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ทำผ้าป่าการศึกษาเข้าโรงเรียน เนื่องด้วยได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ทางครอบครัว นายบุญเรือง และชุมชน จึงร่วมกันทำผ้าป่า เพื่อการศึกษา กับโรงเรียนบ้านโคกระเวียง
ดังภาพบรรยากาศ ....
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น