วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ดูงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AEC การค้าชายแดน 6 มิ.ย. 57

สืบเนื่องจากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AEC การค้าชายแดนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57 ในวันที่ 6 มิ.ย. 57 จึงได้มีการศึกษานอกสถานที่โดยการนำนักเรียน และคณะครู ศึกษาการค้าแถวชายแดนช่องสะงำ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษา ภาษา สินค้า ฯลฯ ดังภาพบรรยากาศครับ ...ขากลับ แวะนมัสการสังขารหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ครับไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น