วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนารูปแบบ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 56 คณะครูกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ร่วมกันเข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนารูปแบบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวัน ดังภาพบรรยากาศ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น