วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับคุณครูพล ลาครูสาน

วันที่ 4 ธ.ค. 55 ในช่วงเช้า คุณครูพล ครูบรรจุใหม่ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ได้กล่าวหน้าเสาธง แนะนำตัว ทักทาย กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง และในเวลาเดียวกัน คุณครูธีระพงษ์ ก็ได้กล่าวอำลาคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงเช่นเดียวกัน ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น