วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณ 1 ก.ค. 58

เมื่อวันที่ 1 กรฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดพิธี สวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย โดยได้จัดพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เวลา 08.50 น. ดังภาพบรรยากาศ ...

บรรยากาศภาพจากมุมสูง ครับ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น