วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 25 พ.ค. 59

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 - 16.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้คัดเลือกหาผู้นำนักเรียน ที่จะนำปฎิบัติกิจกรรมต่างๆและเป็นตัวแทนนักเรียนประจำปีการศึกษาใหม่นี้ ซึ่งถือเป็นการฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักระบบประชาธิปไตย เคารพเสียงส่วนมาก ดังภาพบรรยากาศ ...

บรรายากาศการหาเสียง...บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง...


บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น