วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และประชุมสมาชิกสหกรณ์ 3 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 คณะครูกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ร่วมประชุมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ดังภาพบรรยากาศ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น