วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล 5 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดย นายพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  และคณะ  ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ตามเกณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ดังภาพบรรยากาศ ...
  
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น