วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2558 27-28 ก.พ. 59

เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการทดสอบ โอเน็ตประจำปีการศึกษา 2558 โดย ป.6 ทดสอบวันที่ 27 ก.พ. 59 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ส่วนระดับชั้น ม.3 ทดสอบวันที่ 27-28 ก.พ. 59 ณ โรงเรียนบ้านตาเอก ซึ่งกิจกรรมการทดสอบโอเน็ต ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังภาพบรรยากาศ ...

ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนบ้าตาเอก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น