วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบรมธรรมมะ (วันมาฆบูชา)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-15.00 น. มีพระอาจารย์ได้อบรม ให้ข้อคิดต่างๆแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพ...


 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น