วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทักษะวิชาการ ระดับ เขต ปี 2555

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 (11-14 ตุลาคม 2555)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น