วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทักษะวิชาการ ระดับ เขต ปี 2555

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 (11-14 ตุลาคม 2555)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น