วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

        โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งหมด 11 รายการ ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคอีสานที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 2 รายการ คือ

1. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3
     ได้แก่   เด็กหญิงปาริชาติ ศรีระเริญ        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
              เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
     ได้แก่     เด็กชายสุทธิราช  โสดแก้ว      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


สรุปอันดับเหรียญทั้งเขตพื้ันที่ คลิก

ชมภาพการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ รวมๆ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น