วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กีฬาอนุบาลคัดตัวแทนกลุ่มตำบลขุนหาญ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 กลุ่มตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่ ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับชั้นอนุบาล เพื่อเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ซึ่งทำการคัดเลือก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น