วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน 14 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมเกียรติ  ไกรยา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน ดูบริบท การจัดการเรียนการสอน และท่านได้ให้คำแนะนำดีๆ แก่ครูในโรงเรียนอีกหลายเรื่อง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น