วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 30 ธ.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดงานวันปีใหม่ 2560 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 ซึงมีการเลี้ยงหมูกระทะ และจับของขวัญ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาม ดังภาพ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น