วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 60

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดยผู้บริหาร ครู  บุคลากร นำนักเรียน ตั้งแต่ อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น