วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

กีฬาเครือข่ายตำบลขุนหาญ ปี 2560 30-1 ก.ย. 60

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังภาพบรรยากาศ ...

 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น