วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินภายในของสถานศึกษา 18 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ต้อนรับคณะประเมินภายในสถานศึกษา นำโดย นายนิรภัย  ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธานคณะ คุณครู และศึกษานิเทศน์ สพป.ศก.4 ซึ่งคณะกรรมการทั้งสามท่านได้ให้คำแนะคำ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เยอะมากๆ ดังภาพบรรยากาศ....
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น