วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พัฒนาวัดบ้านโคกระเวียง เตรียมรับกฐิน 15 พ.ย. 55

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คณะครู และนักเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกับชาวบ้านโคกระเวียง พัฒนาบริเวณวัดบ้านโคกระเวียง เพื่อต้อนรับคณะกฐิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น