วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พัฒนาวัดบ้านโคกระเวียง เตรียมรับกฐิน 15 พ.ย. 55

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คณะครู และนักเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกับชาวบ้านโคกระเวียง พัฒนาบริเวณวัดบ้านโคกระเวียง เพื่อต้อนรับคณะกฐิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น