วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ อำเภอขุนหาญ 5 พ.ย. 58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2558 และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 อำเภอขุนหาญ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กิจกรรม คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ และ เรียนร่วม
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าร่วมแข่งขัน 7 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้


ได้ไปแข่งระดับภาค 4 รายการ 

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ครับ ....ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น