วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 11 ก.ย. 58

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คณะครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมการศึกษาดูงาน ณ วัดไทรงาม วัดสิริธรมหาวรารามภูพร้าว วัดคูหาสวรรค์ เพื่อเป็นการร่วมทำบุญ ...ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น