วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 11 ก.ย. 58

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คณะครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมการศึกษาดูงาน ณ วัดไทรงาม วัดสิริธรมหาวรารามภูพร้าว วัดคูหาสวรรค์ เพื่อเป็นการร่วมทำบุญ ...ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น