วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 58

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำกิจกรรม การทดลอง ที่น่าสนใจ มาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติ ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น