วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 58

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำกิจกรรม การทดลอง ที่น่าสนใจ มาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติ ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น