วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา 29 มิ.ย. 56

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เข้าร่วมการอบรม การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 56 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศก.4 ดังภาพบรรยากาศ ...

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น