วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี 22 พ.ย. 59

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความจงรักภักดี ดังภาพบรรยากาศ ...





















ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น