วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี 22 พ.ย. 59

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความจงรักภักดี ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น