วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

การประเมินครู 7 ม.ค. 57

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครู เนื่องในวันครูประจำปี 2557 นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และคณะผู้ประเมิน  เพื่อมาประเมินคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น