วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ราตรี สังสรรค์ วันครู 56

บรรยากาศพิธีการรับรางวัลการแข่งขันกีฬา และบรรยากาศงานเลี้ยง ค่ำคืนวันที่ 16 มกราคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น