วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ราตรี สังสรรค์ วันครู 56

บรรยากาศพิธีการรับรางวัลการแข่งขันกีฬา และบรรยากาศงานเลี้ยง ค่ำคืนวันที่ 16 มกราคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น