วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมการประกวด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 ส.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมการประกวด เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ รำลึกถึง พระคุณของแม่ ความรักที่แม่มีให้ลูก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งคำกลอน และร้องเพลง ดังภาพบรรยากาศ ... 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น