วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมการประกวด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 ส.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมการประกวด เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ รำลึกถึง พระคุณของแม่ ความรักที่แม่มีให้ลูก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งคำกลอน และร้องเพลง ดังภาพบรรยากาศ ... 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น