วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง 7 ส.ค. 56

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 56 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 27 ส.ค. 56 ที่จะถึงนี้ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น