วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษา 24 มี.ค. 58

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง และโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกัน ณ หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพบรรยากาศครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น