วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรอกคะแนน Las

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 คณะครู กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ช่วยกันกรอกคำตอบการสอบ Las ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น