วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้รับการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น