วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้รับการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น