วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้บริหาร 9 ส.ค. 56

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น