วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

พิธีการ วันครู 56

วันครู ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ได้จัดพิธีการบูชาครู ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ดังภาพบรรยากาศ ...


  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น