วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

พิธีการ วันครู 56

วันครู ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ได้จัดพิธีการบูชาครู ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ดังภาพบรรยากาศ ...


  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น