วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักเรียนช่วยกันเตรียมแปลงปลูกผัก 31 พ.ค. 56

เวลา 13.30-16.00 น. คณะครู ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3 ร่วมกันเตรียมดินปลูกผัก ดังภาพกิจกรรมครับ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น