วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 คณะครู และนักเรียนชั้น ม.3 ม.2 ได้ร่วมมือกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ

ภาพก่อนการปรับปรุงและขณะปรับปรุงภาพหลังการปรับปรุงสวยมั้ย... ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น