วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 คณะครู และนักเรียนชั้น ม.3 ม.2 ได้ร่วมมือกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ

ภาพก่อนการปรับปรุงและขณะปรับปรุงภาพหลังการปรับปรุงสวยมั้ย... ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น