วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับครูใหม่ ในโครงการครูคืนถิ่น 2 คน คือ นางสาวหัทยา โคตะมา และนางสาวพิมพ์พิชญา ขยันวงศ์ ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านโคกระเวียงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น