วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มุฑิตาจิต ครูพนมพร ศรีระเริญ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 55 เวลา 15.35 น. เป็นต้นไป คณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูพนมพร ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพครับ ^^ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น