วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดการแข่งขัน เมื่อวันทึี่ 4-6 มกราคม 2556 ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น