วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม 5-6 ต.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และ โรงเรียนบ้านสดำ จำนวนทั้งสิ้น  29 กิจกรรมผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 รายการ ดังนี้


ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น