วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันเวียนเทียน และทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น