วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันเวียนเทียน และทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น