วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันเวียนเทียน และทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ....

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น