วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลงแปลงปลูกผัก

วันที่ 6 ธันวาคม 2555 คุณครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.1 ลงแปลงปลูกผัก ดังภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น