วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลงแปลงปลูกผัก

วันที่ 6 ธันวาคม 2555 คุณครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.1 ลงแปลงปลูกผัก ดังภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น