วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 23 มิ.ย. 59

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย ผอ.เนตรนภา  สาระวรรณ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ที่ชุมชนหมู่บ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น