วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 23 มิ.ย. 59

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย ผอ.เนตรนภา  สาระวรรณ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ที่ชุมชนหมู่บ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น