วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าแข่งขันระดับเขต 7 รายการดังนี้

1. เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
2. เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
3. ตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
4. ตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
6. แบดมินตุัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
7. วอลเล่ย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ภาพบรรยากาศ ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น