วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีไหว้ครู 4 มิ.ย. 58

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึก เทิดทูน บูชา เคารพ ครู ดังภาพกิจกรรม....ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น