วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 7-9 ธ.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทน สพป.ศก.เขต 4 ทั้งหมด 5 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559  ซึ่งการดำเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ดังรายละเอียด ผลการแข่งขันดังนี้

และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท text editor ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

ภาพบรรยากาศ...
ชมสถานที่ท่องเที่ยว....


บรรยากาศการแข่งขัน ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น