วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 23 พ.ค. 56

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกัน เวียนเทียน ถวายปัจจัย ดอกไม้ ทำบุญเนื่องในวัน วิสาขบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น