วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 23 พ.ค. 56

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกัน เวียนเทียน ถวายปัจจัย ดอกไม้ ทำบุญเนื่องในวัน วิสาขบูชา ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น