วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดบ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ ...


คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

1 ความคิดเห็น:

  1. อนุโมทนากับโครงการดีๆ ที่ได้จัดขึ้นให้เด็กๆ สาธุ...จากศิษย์เก่า ครว.

    ตอบกลับลบ