วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 6 ก.ค. 60

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำบุญ เวียนเทียน ที่วัดบ้านโคกระเวียง เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น